Dzierżawa ekspresów

Szczegółowe oferty dzierżawy znajdują się pod tym bardzo istotnym tekstem, więc zanim do nich przejdziesz drogi, potencjalny kontrahencie zapoznaj się z ogólnymi warunkami dzierżawy.

Oferta dzierżawy dostępna jest dla firm działających min. przez rok (miejsce instalacji ekspresu) na terenie województwa podkarpackiego. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odstępstwo od tej zasady.

Przedmiotem dzierżawy może być ekspres do kawy lub ekspres do kawy z dodatkowym wyposażeniem. Nie dzierżawimy samego wyposażenia (akcesoria Lavazza).

Zapewniamy bezpłatny serwis dzierżawionych urządzeń przez czas trwania umowy. Zapewniamy urządzenie zastępcze na czas serwisu. Serwis obejmuje naprawy uszkodzonych urządzeń. Serwis nie obejmuje obsługi bieżącej- czyszczenie, wymiany filtrów, odkamienianie itp. Służymy naszym klientom pomocą telefoniczną w sprawach eksploatacyjnych.

Przedmiot dzierżawy dostarczamy do miejsca przeznaczenia. W tym samym terminie podpisujemy umowę dzierżawy oraz przeprowadzamy szkolenie dla osoby/osób odpowiedzialnych za eksploatacje bieżącą.

W zamian za udostępnienie przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązuje się kupować co miesiąc od Wydzierżawiającego kawę w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Dzierżawcy po cenach określonych w umowie (ceny w szczegółowych ofertach poniżej). Płatność za kawę będzie następowała przed dostarczeniem na podstawie faktury vat proforma lub kurierowi w trakcie doręczenia. Wydzierżawiający poniesie koszt transportu kawy, szacunkowo 14,00zł brutto.

Oprócz zakupu kawy, w celu ograniczenia do minimum awaryjności ekspresu, Dzierżawca zobowiązuje się kupować od Wydzierżawiającego na okres kolejnych 12 miesięcy i stosować w ekspresie stosowne materiały eksploatacyjne (cennik w szczegółowych ofertach poniżej).

Umowa może zostać podpisana na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy może zostać złożone po upływie roku dzierżawy. Termin wypowiedzenia umowy to 3 miesiące. W szczególnych przypadkach wypowiedzenie może nastąpić w każdej chwili (np. notoryczne, niezawinione awarie ekspresu).

Przedmiot dzierżawy można wykupić po upływie roku za 5/6 wartości, po upływie dwóch lat za 2/3 wartości, po trzech latach za 1/2 wartości określonej w umowie dzierżawy.

W razie DODATKOWYCH pytań służymy pomocą pod adresem:
(Kontakt tylko po uprzednim przeczytaniu powyższego tekstu ze zrozumieniem i po przeglądnięciu przynajmniej jednej, poniższej oferty szczegółowej. W opisie każdego ekspresu znajdują się ceny za poszczególne ilości kawy oraz warunki dzierżawy dla danego modelu)

dzierzawa@kawalavazza.com.pl

tel. 602 138 644